Toeristen maken ritje op olifant

Onderzoek: “Toeristen zien negatieve effecten wildlife-toerisme niet in”

Uit onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS ONE, is gebleken dat tussen 2 en  4 miljoen toeristen die toeristische attracties met wilde dieren bezoeken zich niet bewust zijn van de negatieve effecten van hun bezoek op het gebied van dierenwelzijn en wildlife conservation. Onderzoekers van de universiteit van Oxford onderzochten 48 soorten attracties met wilde dieren bij duizenden aanbieders, zoals zwemmen met dolfijnen en knuffelen met leeuwenwelpen, duiken naar haaien, dolfinaria, ritjes op olifanten en dansende beren. Daarvan werden 24 soorten attracties, bezocht door 3,6 tot 6 miljoen toeristen per jaar, volledig in kaart gebracht.

De onderzoekers van de universiteit van Oxford vergeleken de impact van 24 soorten attracties, bezocht door 3.6 tot 6 miljoen bezoekers per jaar, op het gebied van dierenwelzijn en wildlife conservation met de scores op TripAdvisor, een site voor beoordelingen van toeristische attracties. Grofweg zijn deze attracties in te delen in vier verschillende categorieën: kijken naar of interactie met in het wild levende dieren, kijken naar of interactie met in gevangenschap levende dieren, jacht en visserij.

Toeristen maken ritje op olifant

Van de 24 soorten attracties hadden er slechts zes, met een totaal aantal dieren van 1.500 tot 13.000, een positieve invloed op zowel wildlife conservation als dierenwelzijn. Alle zes zijn opvangplaatsen voor wilde dieren.

Achttien uit 24 attracties hadden een negatief effect op het dierenwelzijn, waaronder dolfinaria, shows met tijgers, knuffelen of wandelen met leeuwen, ritjes op olifanten, zwemmen met dolfijnen of duiken naar haaien. In totaal zijn hier ongeveer 230.000 tot 550.000 dieren mee gemoeid.

Veertien uit 24 attracties hadden een negatief effect op het aantal dieren in het wild, bijvoorbeeld door de manier waarop ze gevangen worden voor de attracties. Hier gaat het om 120.000 tot 340.000 dieren.

Overzicht van de onderzoeksresultaten

Toeristische attracties met wilde dieren kunnen dus grote kansen en inkomsten bieden voor de lokale bevolking en ook kunnen ze het effect van bescherming van diersoorten en hun habitat versterken op de lange termijn, door sociaal-economische prikkels of samenwerkingsverbanden met natuurbeschermers en vrijwilligers. Ook zijn de lokale bevolking en natuurbeschermers in staat om toeristen te informeren over de staat waarin de diersoort verkeert.

De andere kant van de medaille is dat deze toeristische attracties ook een negatief effect kunnen hebben op dierenwelzijn van individuele dieren of grote groepen en op de aantallen dieren die in het wild leven. Voorbeelden daarvan zijn de vangst van wilde dieren voor gebruik in circussen, dolfinaria of als straatartiest, verspreiding van ziektes en dode of gewonde dieren bij jacht en visserij, korte- en langetermijnveranderingen in het gedrag van de dieren, stress en andere psychologische stoornissen, veranderde voedingspatronen en vernietiging of verandering van habitat.

Ondanks deze grote effecten is slechts 7,8% van de feedback op TripAdvisor voor deze attracties negatief in verband met de effecten op dierenwelzijn of het behoud van de diersoort in het wild. De onderzoekers adviseren om wereldwijd strenge regelgeving voor toeristische attracties met wilde dieren in te voeren en toeristen beter te informeren op websites als TripAdvisors over de gevolgen van het bezoek voor het welzijn van de dieren en behoud van diersoorten.

“How sad it is that tourists, often no doubt lured in as a result of a well-intentioned interest in animals, thereby support attractions that not only keep wild animals in bad conditions but damage their conservation,” said David Macdonald, the director of Oxford’s Wildlife Conservation Research Unit. “That double whammy could be rectified by tougher regulation, better enforcement, and by following our rule of thumb: avoid any wildlife attraction that scores under 80 percent on TripAdvisor.”

Tijgershow

Een van de gegeven voorbeelden is bijvoorbeeld bezoeken aan shows met tijgers. Deze attractie krijgt het laagste cijfer voor dierenwelzijn, terwijl slechts 18% van de reviews het onderwerp aanhaalde. De overige 82% gaven een uitstekende of zeer goede recensie.

Uit het onderzoek naar de reacties bleek wel dat attracties met een lagere score voor het welzijn of behoud van dieren ook een lagere beoordeling hadden gekregen op TripAdvisor, maar zelfs de attractie met de laagste score voor dierenwelzijn kreeg nog in ongeveer 80% van de gevallen een positieve beoordeling. Dit leidt er toe dat er steeds nieuwe toeristen naar deze attracties trekken, maar dat ze hiermee ook het behoud van de diersoort in gevaar brengen.
Neil D’Cruze, het hoofd Onderzoek bij World Animal Protection, adviseert TripAdvisor om de dienstverlening aan haar bezoekers te verbeteren door in de evaluatie een score op te nemen voor dierenwelzijn en wildlife conservation.